Recenzie obchodu
Úvod  >  Obchodní podmínky
Zákazníknepřihlášen (přihlásit)         Nákupní košíkprázdný (objednávka)

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky (soubor PDF, 160 kB)

1. Úvodní ustanovení

1.1.  1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě domacecestoviny.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost DOMFIDA, s.r.o., Bruselská 442/1, Praha 2 - Vinohrady, 120 00, IČ 07745265, s provozovnou na stejné adrese, číslo účtu 2701553707/2010, IBAN CZ85 2010 0000 0027 0155 3707, BIC FIOBCZPPXXX, vedený u Fio banka, a.s., se sídlem V Celnici 10, 117 21 Praha 1 (dále také „provozovatel“) a kupujícího (dále také „zákazník“).


2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1.  Veškeré úplné objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu domacecestoviny.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu a aktuálního ceníku dopravy a že s nimi souhlasí.

2.2.  Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku přijetí objednávky provozovatelem. Z kupní smlouvy vznikne provozovateli povinnost předmět koupě zákazníkovi odevzdat a zákazníkovi povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

2.3.  Internetový obchod domacecestoviny.cz obsahuje veškeré informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy, tak jak je vymezuje občanský zákoník České republiky. Obsahuje vždy i název, hlavní charakteristiku a cenu zboží, která je uvedena včetně DPH dle příslušné sazby, tak jak ji vymezuje daňový zákon České republiky.

2.4.  Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

2.5.  Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího převzetím věci v místě dodání. Před převzetím věci je kupující povinen zaplatit kupní cenu.

2.6.  Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu domacecestoviny.cz, kupující dává provozovateli souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

2.7.  Kupujícímu nebudou účtovány žádné náklady na použití komunikačního prostředku na dálku (katalog internetového obchodu domacecestoviny.cz, a s ním spojená elektronická pošta). K ceně zboží se neúčtují žádné další poplatky vyjma nákladů na dopravu objednaného zboží a poplatek za případnou dobírku (dle zákazníkova výběru platebního způsobu).


3. Dodací podmínky

3.1.  Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři nebo v objednávce jako „Dodací adresa“ nebo výdejní místo na pobočce Uloženky, s.r.o. (dále také jen Uloženka) či výdejní místo na pobočce Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (dále také jen DPD Parcelshop).

3.2.  Zboží je standardně zasíláno prostřednictvím Slovenské pošty, s.p. (Zmluvný balík), kurýrní společností Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. (dále také jen DPD) nebo prostřednictvím služeb Uloženka či DPD Parcelshop (na příslušné výdejní místo), a to dle výběru zákazníka.

3.3.  Pro dodání zboží prostřednictvím kurýrní společnosti DPD musí být zákazník schopen převzít zboží na uvedené adrese dle bodu 3.1. těchto obchodních podmínek mezi 8:00 a 18:00 (pouze v pracovních dnech).

3.4.  Pro dodání zboží na pobočku Uloženky či DPD Parcelshop musí být zákazník schopen vyzvednout zboží na jím vybrané pobočce v její provozní době.

3.5.  Kupujícímu budou účtovány náklady na dopravu objednaného zboží dle aktuálního ceníku.

3.6.  Při nákupu zboží nad 150,- EUR s DPH náklady na dopravu neúčtujeme (hradí je provozovatel). Bude-li muset být objednané zboží expedováno ve více jak jednom balíku, hradí provozovatel expedici pouze jednoho balíku.

3.7.  Provozovatel nemůže garantovat expedici zboží v jednom balíku, ale vždy bude zohledňovat zájem zákazníka o nejlevnější způsob dopravy. V případě expedice objednaného zboží ve více balících bude kupující provozovatelem informován.


4. Reklamace

4.1.  Případné reklamace a stížnosti budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem provozovatele a právním řádem platným v České republice.

4.2.  Zboží lze reklamovat a stížnosti podávat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese Domácí potřeby KUDRNÁČ, Bruselská 442/1, Praha 2 - Vinohrady, 120 00, Česká republika. Informaci o reklamaci můžete zaslat i elektronickou poštou na adresu info@domacecestoviny.cz. Následně s Vámi bude domluven další postup reklamace.

4.3.  Zboží lze také reklamovat přímo v autorizovaných servisech jejichž seznam bývá přiložen k návodu, urychlíte tak průběh reklamace.

4.4.  Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, v neporušeném obalu, s veškerým příslušenstvím a doklady.

4.5.  Reklamované zboží musí být zasláno pouze jako obyčejný balík s vyčíslením příslušné hodnoty zásilky v EUR (odpovídající pojištění). Na zboží zaslané na dobírku nebude brán zřetel.

4.6.  Reklamované zboží posílejte v obalu, který dostatečně zaručí bezpečnost a ochranu proti poškození zasílaného zboží během přepravy. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Dále viz reklamační řád.


5. Práva a povinnosti provozovatele

5.1.  Provozovatel má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od přepravce obdrží kupující, po uhrazení kupní ceny, ke zboží daňový doklad (zpravidla je vkládán do balíku).

5.2.  Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné viz. Ochrana osobních dat.

5.3.  Provozovatel má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá dle článku 6.4. těchto obchodních podmínek.

5.4.  Provozovatel má právo odstoupit od smlouvy, pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat zboží či zaplatit kupní cenu.

5.5.  Provozovatel má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, on-line platbou apod.) a odstoupí-li provozovatel od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí provozovatel kupujícímu celou částku nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy kupujícímu.

5.6.  Plnění se považuje za nemožné i v případě, že se objednané zboží přestalo vyrábět či dodávat na český trh.

5.7.  V případě nepřevzetí objednaného zboží kupujícím, má provozovatel právo na uhrazení nákladů vynaložených na přepravu zboží, které si kupující nepřevzal, a to převodním příkazem na účet provozovatele, nejpozději do 10-ti dnů od písemné výzvy provozovatele. Písemná výzva může být ze strany provozovatele učiněna i elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy kupujícího, kterou kupující řádně uvedl v objednávce. Prodávající má dále právo účtovat kupujícímu v případě nepřevzetí zboží pokutu ve výši 20,- EUR.

5.8.  V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím dle článku 6.5., a to tak, že kupující odstoupí jen od části kupní smlouvy, tj. vrátí pouze část zboží a zároveň byla jeho původní objednávka za kupní cenu vyšší než 150,- EUR a vrácením zboží došlo ke snížení původní kupní ceny pod 150,- EUR má provozovatel právo doúčtovat kupujícímu náklady na dopravu aktuálního ceníku ke dni objednání zboží za každý odeslaný balík.

5.9.  V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím dle článku 6.5. a zboží není kupujícím vráceno dle čl. 6.6., je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu škody a započíst jej na vracenou částku.

5.10.  V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím dle článku 6.5. a zboží je kupujícím vráceno dle čl. 6.6., je prodávající povinen vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na dodání zboží v nezbytné minimální výši do 30-ti dnů od doručení odstoupení od smlouvy, nejpozději však do 10-ti pracovních dnů po obdržení vráceného zboží a kupujícím potvrzeného opravného daňového dokladu uvedeného v čl. 6.10.


6. Práva a povinnosti kupujícího

6.1.  Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

6.2.  Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky a znovu při jejím závazném potvrzení.

6.3.  Kupující je povinen při přebírání zásilky, zkontrolovat ji a v případě zjištění porušení obalu sepsat o tom s pracovníkem Slovenské pošty, s.p., DPD, Uloženky či DPD Parcelshop protokol.

6.4.  Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Provozovatel se tímto zavazuje nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

6.5.  Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení se musí uskutečnit doporučeným dopisem adresovaným prodávajícímu na adresu Domácí potřeby KUDRNÁČ, Bruselská 442/1, Praha 2 - Vinohrady, 120 00, Česká republika, v dopise musí být uvedena identifikace kupujícího, zboží, kterého se odstoupení týká, účtu na který má být vrácena kupní cena, musí být vlastnoručně podepsán a doručen provozovateli ve výše uvedené čtrnáctidenní lhůtě i se zbožím (odstoupení od smlouvy nestačí ve lhůtě předat k poštovní či jiné přepravě). Odstoupení od smlouvy může kupující též uskutečnit vyplněním formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je umístěn na webové adrese provozovatele (www.domacecestoviny.cz).

6.6.  Zboží by mělo být vráceno provozovateli (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním nepoškozeném obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Současně se zbožím musí být zaslány veškeré příslušné dokumenty (doklad o prodeji, záruční list, návod k použití atp.) Náklady na vrácení zboží nese kupující.

6.7.  Náklady spojené s navrácením zboží nese kupující.

6.8.  Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele, jakož i zboží, které podléhá opotřebení nebo zastarání.

6.9.  Kupující má povinnost převzít objednané zboží, které mu bylo zasláno v souladu s objednávkou, resp. Kupní smlouvou. V případě nepřevzetí zaslaného zboží je povinen uhradit provozovateli náklady vynaložené na přepravu, a to převodním příkazem na účet provozovatele, nejpozději do 10-ti dnů od písemné výzvy provozovatele. Písemná výzva může být ze strany provozovatele učiněna i elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy kupujícího, kterou kupující řádně uvedl v objednávce. Kupující má dále povinnost, v případě nepřevzetí zboží, uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20,- EUR, a to do 10-ti dnů od výzvy prodávajícího k její uhrazení.

6.10.  Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy či její části a provozovatel kupujícímu vystaví opravný daňový doklad (dále také jen ODD) má kupující povinnost takovýto daňový doklad provozovateli podepsat a vyznačit na něm datum podpisu. Takto potvrzený daňový doklad je kupující povinen zaslat zpět provozovateli (poštou či e-mailem). Na základě obdržení takto potvrzeného ODD je provozovatel oprávněn odeslat vracenou část kupní ceny.

6.11.  Na základě novely zákona o ochraně spotřebitele platné od 1. 2. 2016 má kupující možnost využit mimosoudního řešení případného spotřebitelského sporu vzniklého mezi kupujícím a provozovatelem v souvislosti s prodejem zboží, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu může navrhnout i ukončit kupující u České obchodní inspekce, která řeší vyrovnání sporu. Na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz nalezne kupující bližší informace.


7. Ochrana osobních údajů

7.1.  Jednáme v souladu se z.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Kupujícím poskytnuté informace budou použity pouze k vyřízení Vaší objednávky a dále k činnostem uvedeným dále v tomto článku. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Veškeré údaje získané od zákazníků naše společnost užívá výhradně pro vnitřní potřebu provozovatele a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží a dále společnosti zabývající se podporou elektronických obchodů, se kterými má provozovatel smluvní vztah (jedná se o provozovatele webových databází jako např. heureka.sk, pricemania.sk, atp.) (dále také jen zpracovatel). Provozovatel předává zpracovateli osobní údaje zákazníků v minimálním rozsahu, tj. elektronických adres. Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb kupujícímu. Kupující má právo písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí svých osobních údajů. V takovém případě prodávající tyto údaje odstraní ze své databáze v nezbytně nutném rozsahu. Prodávající získané osobní údaje nepředá žádné třetí osobě, která nemá bezprostřední vztah ke zdárnému vyřízení objednávky, vyjma třetích osob uvedených výše v tomto článku.

7.2.  Osobní údaje je možno na žádost zákazníka vymazat z databáze. Zákazník může o výmaz zažádat písemně (doporučeným dopisem nebo e-mailem).

7.3.  Provozovatel je od 12.09.2005 řádně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem registrace 00024800.


8. Závěrečná ustanovení

8.1.  Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách provozovatele v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

8.2.  Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek a reklamačního řádu ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu domacecestoviny.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Cena zboží uvedená v katalogu Internetového obchodu domacecestoviny.cz platí vždy jen do okamžiku její změny. Rozhodná je cena zboží uvedená v katalogu internetového obchodu v okamžiku odeslání objednávky.

8.3.  Veškeré právní vztahy mezi provozovatelem a zákazníkem se řídí těmito obchodními podmínkami a právními předpisy České republiky.


Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. února 2019.