Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů
(soubor PDF, 536 kB)


Podmínky ochrany osobních údajů


společnosti
DOMFIDA, s.r.o.
se sídlem Bruselská 442/1, Praha 2 - Vinohrady, 120 00
identifikační číslo: 07745265
zapsané v OR, vedeným Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 306840
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.domacecestoviny.cz


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost DOMIFIDA, s.r.o.07745265 se sídlem Bruselská 442/1, Praha 2 - Vinohrady, 120 00 (dále jen: „správce“).

1.2.  Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Domácí potřeby KUDRNÁČ, Bruselská 442/1, Praha 2 – Vinohrady, 120 00, Česká republika
email: info@domacecestoviny.cz
telefon: +420 222515070.

1.3.  Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4.  Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


2. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.  Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2.  Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


3. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.  Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

3.2.  Účelem zpracování osobních údajů je:

3.3.  Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.


4. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

4.1.  Správce uchovává osobní údaje:

4.2.  Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

5.1.  Příjemci osobních údajů jsou osoby:

5.2.  Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


6. VAŠE PRÁVA

6.1.  Za podmínek stanovených v GDPR máte:

6.2.  Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


7. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1.  Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2.  Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použitím antivirových programů, zabezpečení systémů alfanumerickými hesly, elektronické zabezpečovací a kamerové systémy.

7.3.  Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1.  Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2.  S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.3.  Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. února 2019.